У сфері аудіовізуальної реклами заплановано законодавчі зміни

Законопроектом № 9206 пропонується внесення змін до Закону «Про рекламу» та низку інших законів – щодо імплементації у національне законодавство України окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року).

Із важливих новел:

  • вводиться термін і регулювання «продакт-плейсмент», який наразі перебуває у «сірій зоні» (термінологія відсутня, окремі елементи і прояви регулюються, наприклад, через «спонсорство»);
  • встановлюються критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України;
  • розширюється заборона вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознаками, зокрема, віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідност тощо;
  • уточнюється питання щодо наявності необхідних ліцензій – резиденти інших держав, які рекламують товари та послуги на території України, повинні мати відповідні ліцензії чи дозволи на ці реалізацію таких товарів та послуг відповідно до законодавства країни здійснення ними діяльності. Також для цілей обов’язкової наявності ліцензій та дозволів рекламодавцем не вважається рекламне агентство;
  • забороняється будь-яка реклама резидентів країни-агресора;
  • запроваджується регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та спільного доступу до інформації, а також з використанням електронних комунікацій (месенджери, боти, віртуальна та доповнена реальність, будь-яких цифрових технологій), зокрема, обов’язковість маркування реклами, а також відповідності законодавству
    про рекламу, а також заборона спаму;
  • допускається показ зброї у соціальній рекламі;
  • та інші зміни.

Профільний Комітет ВР вже рекомендував законопроект до прийняття.