У сфері безпеки праці впровадять ризикоорієнтований підхід

Уряд розпорядженням від 12.12.2018 № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні.

Рішення прийняте з метою створення національної системи запобігання виробничим ризикам, задля забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці.

Реалізація Концепції протягом 2019-2020 років передбачає формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці.

Така система повинна відповідати міжнародними нормами ЄС з безпеки та гігієни.

Також розпорядженням затверджено План заходів щодо реалізації Концепції.