У парламенті – чергова спроба урівняти сторони кримінального процесу

Народним депутатом України Микитасем М.В. подано законопроект № 8280 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення засади змагальності).

Законопроект має на меті внесення змін до статей КПК України:

– в третій частині статті 307 після слів «на постанову про закриття кримінального провадження» додати слова «про відмову у задоволенні скарги на постанову про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій»;

– в другій частині статті 309 після слів «на постанову про закриття кримінального провадження» додати слова «про відмову у задоволенні скарги на постанову про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій».

На думку автора законопроекту, особливості витребування доказів в кримінальному провадженні нерівномірні між стороною обвинувачення та захисту. Сторона захисту, на відміну від сторони обвинувачення, владними повноваженнями не наділена, вона має право ініціювати проведення слідчих (розшукових) дій, може витребувати та отримувати копії документів, відомостей, висновки експертів, ревізій, актів перевірок (ст. 93 КПК), що не є рівним в змагальності сторін. Надаючи клопотання, сторона захисту не може бути впевнена в задоволенні його вимог – слідчий, прокурор можуть не задовольнити таке клопотання. Відповідно до статті 303, 306 КПК відмову слідчого, прокурора можливо оскаржити в слідчого судді. Проте згідно зі статтями 307, 309 КПК рішення слідчого судді не оскаржується, що є прямим порушенням Конституції України, статті 22 КПК. Також автор законопроекту вбачає пряме порушення статті 24 КПК, згідно з якою кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого.

Законопроект № 8280 повинен врегулювати розбіжності щодо забезпечення засади змагальності сторін.