У яких випадках нерезидент реєструється платником податків в Україні

Нормами п. 64.5 ст. 64 розділу II ПКУ визначено, що зобов’язані стати на облік у контролюючих органах нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений абзацами третім – шостим п.п. «е» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 розділу III ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні.

Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій, визначеної в абзаці першому п. 64.5 ст. 64 розділу II ПКУ, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви, яку він зобов’язаний подати:

  • у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
  • до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;
  • до відкриття рахунку в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;
  • до дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, – до контролюючого органу за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину.

У разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземного представництва чи організації, у тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.

У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, зазначеної в абзацах третьому – п’ятому п. 64.5 ст, 64 розділу II ПКУ, без взяття на податковий облік нерезидента, зокрема здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі, призначається перевірка такої діяльності. Порядок проведення перевірки для цілей п. 64.5 ст. 64 розділу II ПКУ визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням особливостей, визначених ПКУ.

Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом діяльності через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контролюючий орган складає акт перевірки, який надсилається нерезиденту в порядку, визначеному п. 86.13 ст. 86 розділу II ПКУ. На підставі акта перевірки контролюючим органом може бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки.

У разі реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до п. 208 прим. 1.2 ст.208 прим. І ПКУ одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.

Порядок взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах встановлено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588.

Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1054 «Про затвердження Порядку повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків»).

Реєстрації платником податку на прибуток підлягає ЮО-нерезидент, яка:

  • здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, визначене п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ. Такий нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво;
  • придбаває інвестиційний актив, визначений абзацами третім- шостим підпункту «е» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 розділу III ПКУ, у іншого нерезидента – продавця, який не має постійного представництва в Україні. Такий нерезидент – покупець зобов’язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;
  • має місце ефективного управління на території України та має намір скористатись правом визнати себе податковим резидентом України відповідно до п.п. 133.1.5 п.133.1 ст. 133 розділу III ПКУ. Взяття на облік такої іноземної кампанії здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта ефективного управління.

Реєстрація нерезидента платником податку на прибуток проводиться із дотриманням правила першої події.

Відповідно до п. 133.3 ст. 133 розділу III ПКУ нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Слід також зауважити, що відповідно до Закону України 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» з 1 квітня 2023 року до п. 64.5 ст. 64 ГІКУ будуть внесені зміни, якими розширюється перелік випадків, коли нерезидент підлягає взяттю на облік в контролюючих органах. Взяттю на облік підлягатимуть нерезиденти, які відкривають рахунки у небанківських надавачах платіжних послуг або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей відповідно до ст. 64 Закону України «Про платіжні послуги».

За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області