Укладаючи договір, необхідно звертати увагу на форму передоплати – завдаток чи аванс

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, яку сплачує покупець (споживач) продавцю (кредиторові) в рахунок належних платежів, що мають бути сплачені ним за договором, з метою підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Укладаючи будь-який договір, необхідно звертати увагу на те, в якій саме формі буде здійснюватися передоплата – завдатку чи авансу, так як зазначені форми передоплати відрізняються наслідками, які настають у разі порушення умов договору.

Відмінність авансу від завдатку полягає в тому, що на аванс не покладено функцію забезпечувати взяте сторонами на себе зобов’язання. Тому, незалежно від того, яка сторона відповідальна за невиконання зобов’язання, той, хто отримав аванс, повинен його повернути.

Важливо правильно оформити розписку про передачу коштів. У документі має бути зазначено: дані про особу, яка отримує кошти і дає кошти, сума коштів, кінцевий термін виконання зобов’язання, вказівку того, що гроші, отримані саме в якості завдатку і передані в забезпечення виконання договору (угоди), дата складення такого документу та підписи двох сторін.

Це розяснюється на телеграм-каналі Міністерства юстиції України.