Україна підтримала Декларацію СОТ щодо малого бізнесу

Україна, як і понад 90 членів Світової організації торгівлі (СОТ), підтримали Декларацію членів СОТ щодо мікро-, малих та середніх підприємств.

Метою документу є сприяння мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) у більш активній участі в міжнародній торгівлі, подоланні перешкод, з якими стикаються такі компанії в процесі виходу на зовнішні ринки, а також відновленні від наслідків обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19.

Декларація включає пакет практичних рекомендацій для членів СОТ, які зосереджені на таких питаннях:

  • збір та актуалізація інформації, зокрема статистичної, пов’язаної з ММСП;
  • сприяння ММСП у доступі до інформації, зокрема шляхом наповнення бази даних Global Trade Helpdesk;
  • імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі з урахуванням інтересів ММСП;
  • залучення ММСП до регуляторної діяльності у сфері торгівлі;
  • наповнення комплексної бази даних СОТ;
  • вирішення питань доступу ММСП до фінансування та транскордонних платежів.