Україна впроваджує екодизайн продукції

Кабінет міністрів України затвердив Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.

Таким чином, Україна впроваджує важливий європейський інструмент — екодизайн, який визначає вимоги щодо енергоефективності та екологічності різних енергоспоживчих продуктів.

Згідно Техрегламенту, екодизайн — це інтеграція екологічних аспектів під час розроблення дизайну продукту з метою поліпшення екологічних характеристик продукту протягом всього його життєвого циклу.

Технічний регламент передбачає визначення вимог, яким повинні відповідати енергоспоживчі продукти, на які поширюється дія відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог з екодизайну за типами продуктів, для їх введення в обіг та/або в експлуатацію, а також сприяє підвищенню енергоефективності та рівня охорони навколишнього природного середовища, одночасно збільшуючи безпеку енергопостачання.

Впровадження системи екодизайну в Україні дозволить:

—зменшити використання енергоресурсів при проектуванні, виготовленні, використанні та утилізації енергоспоживчих продуктів;

—збільшити кількість енергоефективних продуктів на ринку;

—не допустити введення в обіг тих товарів, які нераціонально споживають енергію та негативно впливають на навколишнє середовище.

Прийнятий нормативний акт є рамковим, тому передбачається прийняття близько 30 спеціальних техрегламентів за окремими видами продукції.

Відповідна постанова КМУ від 3 жовтня 2018 року № 804 набере чинності через шість місяців з дня її опублікування.