Україні прогнозують економічне зростання у 2022-2024 роках

Уряд прийняв постанову про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Передбачається, що у 2022-2024 роках розвиток економіки відбуватиметься за траєкторією прискорення економічного зростання. Найвищими темпами зростатиме інвестиційний попит та посилюватиметься роль банківського кредитування у фінансуванні інвестиційних проектів. Державні програми фінансової допомоги, розвиток житлового лізингу, створення належної інфраструктури на ринках капіталу стимулюватимуть розвиток бізнесу та інвестицій в економіці України.

Крім того, за трирічним прогнозом передбачається пожвавлення експорту українських товарів та послуг на зовнішні ринки. Уряд буде продовжувати застосовувати заходи з просування українського експорту на зовнішніх ринках і зменшення бар’єрів у торгівлі шляхом:

  • підтримки експорту через створення механізмів страхування, перестрахування та гарантування;
  • зменшення мит на українську продукцію на ключових ринках через виконання Угоди про асоціацію, інших угод про зони вільної торгівлі, їх оновлення;
  • використання можливостей СОТ, зняття антидемпінгових і захисних мит, які поширюються на українську продукцію.

Заходи Уряду також будуть спрямовані на зростання доходів населення та зниження безробіття через стимулювання розвитку підприємництва та малого і середнього бізнесу.

За базовим сценарієм прогнозується:

  • зростання ВВП на рівні 3,8% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році та на 5% у 2024 році;
  • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% у 2022 році, 105,3% у 2023 році та 105% у 2024 році;
  • збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників на рівні 4,4% у 2022 році, на 6,1% у 2023 році та на 5,6% у 2024 році;
  • рівень безробіття у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8%, у 2024 році – 7,8%;
  • зростання експорту товарів і послуг на рівні 6,5% у 2022 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 7,7% у 2023 році та до 7,9% у 2024 році.