Уповноважена особа ЮО може підписати заяву 1-ОПП у разі тимчасової відсутності керівника

Платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника (п.п. 17.1.2 п. 17.1 ст. 17 ПКУ).

Уповноважена особа ЮО у разі тимчасової відсутності керівника має право підписати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи за умови, що така довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої юридичної особи.

У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, – за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою до контролюючого органу.