Уряд ініціював проект Закону про медіацію

В парламенті зареєстровано урядовий законопроект № 2706  “Про медіацію”, яким передбачено позасудове вирішення суперечок.

Медіація полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора.

Очікується, що запровадження медіації скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього. Крім того, прийняття законопроекту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.

Законопроектом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації, права та обов’язки сторін.

Процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу;

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Ця підготовка становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів).

Реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

Зазначимо, що до парламенту протягом довгих років періодично подаються законопроекти про медіацію, але жоден з них так і не став законом. Востаннє законопроект розглядався рік тому – в результаті Верховна Рада  відхилила його та правовий статус даного інституту залишився неврегульованим.

Читайте також: Медіація в житті та бізнесі