Уряд пропонує зміни щодо цифровізації судочинства

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект № 9091 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо цифровізації судочинства», який спрямований на запровадження дієвих механізмів здійснення судочинства дистанційно в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Проектом Закону передбачено:

 • можливість проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в порядку, визначеному процесуальним законом, в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці судді, сторін та інших учасників судового процесу;
 • уточнення функцій та завдань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи щодо можливості проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням суддею, секретарем судового засідання власних технічних засобів;
 • надання права судді на безпосередній та (або) автоматизований доступ до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;
 • врегулювання питання функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
 • узгодження положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» із нормами Законів України «Про електронні комунікації» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації»;
 • заміну терміну «дитина-інвалід» терміном «дитина з інвалідністю».

Окрім того, зареєстровано урядовий законопроект № 9090 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві». Пропоновані зміни передбачають:

 • можливість проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в порядку, визначеному процесуальним законом, в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці судді;

 • уточнення функцій та завдань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи щодо можливості проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням суддею, секретарем судового засідання, власних технічних засобів;

 • уточнення окремих положень ГПК України, КАС України та ЦПК України щодо можливості участі судді, свідка, перекладача, спеціалісті, експерта, секретаря судового засідання у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів;

 • можливість приведення до присяги свідків, експертів, перекладачів, які беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду;

 • запровадження фіксування судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду технічними засобами за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, ведення протоколу судового засідання в електронній формі, а разі об’єктивної неможливості здійснення фіксування судового засідання технічними засобами у залі судового засідання – фіксування судового засідання секретарем письмово у протоколі судового засідання, а суддею – за допомогою власних технічних засобів;

 • складання і підписання судових рішень, ухвалених у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду лише в електронній формі з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі;

 • закріплення можливості проведення зборів кредиторів (комітету кредиторів) у режимі відеоконференції;

 • запровадження можливості видачі судового наказу, якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, електронних комунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

 • врегулювання питання функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та узгодження положень КУзПБ та законів України «Про доступ до судових рішень», «Про судовий збір», «Про Вищу раду правосуддя» із нормами Закону України «Про електронні комунікації».