Уряд схвалив Експортну стратегію щодо аграрної продукції до 2026 року

Урядом схвалено Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року та затверджено план завдань та заходів з її реалізації.

Метою Стратегії є визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту продукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Стратегічними напрямками розвитку експорту аграрної продукції визначено:

– зростання обсягу виробництва та збільшення постачань такої продукції на зовнішні ринки;
– розширення номенклатури та зміна структури експорту в напрямку збільшення частки продукції з високою доданою вартістю;
– географічна диверсифікація напрямків експорту (відкриття нових ринків);
– розширення експортних можливостей для малих та середніх підприємств.