Уряд вдосконалив механізм забезпечення рівних прав жінок і чоловіків

Всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою) створять спеціальні підрозділи та призначать радників, які будуть займатися виключно питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

КМУ затвердив Типові положення про відповідальний підрозділ та радника. До цього часу коло повноважень радників не було визначено, а відповідальні посадові особи одночасно виконували завдання в інших сферах, що призводило до недостатньо ефективної роботи у цьому напрямку.

Одним із основних завдань підрозділів є проведення аналізу та оцінювання впливу державної / регіональної політики на жінок і чоловіків, а також організація виконання базових міжнародних документів у сфері прав людини. Як стверджують в уряді, це дозволить краще визначати коріння існуючих проблем та приймати рішення, орієнтовані на потреби конкретних груп жінок і чоловіків, покращуючи якість їх життя.