Уряд встановив правила розроблення робочих проектів землеустрою

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Правила розроблення робочих проектів землеустрою», які зафіксували чіткі й зрозумілі норми складання відповідної документації.

Розробники документації із землеустрою отримали вичерпний перелік якісних і кількісних вимог, які мають застосовуватися до відповідних робочих проектів, наголосили в Мінагро.

Постанова фіксує вимоги щодо розроблення робочих проектів із метою рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочий проект землеустрою має включати такі положення:

· підставу для виконання робіт;

· характеристику об’єкта (місце розташування, площа, кадастровий номер (за наявності), цільове призначення, тощо);

· мету розроблення робочого проекту (визначення конкретних шляхів поліпшення сільськогосподарських угідь та лісових земель);

· вихідні дані для здійснення поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель (нормативно-правові акти, наукові, технічні та інші документи).

Результатом виконаних робіт буде робочий проект землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель.

Документ передбачатиме заходи щодо:

· організації території полів з виділенням робочих і технологічних ділянок, що забезпечують проведення диференційованого обробітку ґрунту і впровадження прогресивних технологій обробітку культур з урахуванням особливостей кожної земельної ділянки;

· визначення оптимальних напрямів обробітку ґрунту;

· розміщення культур на робочих ділянках полів та ротації сівозмін за роками;

· визначення норм внесення добрив під культури і дотримання балансу гумусу в ґрунті.

Існування таких чітких уніфікованих вимог підвищить якість робіт, що виконуються, та запобігатиме зловживанням у земельній сфері.