Урядом ініційовано зміни щодо вдосконалення процедури фінансової реструктуризації

Враховуючи високу частку непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України, уряд запропонував вдосконалити норми Закону України «Про фінансову реструктуризацію» з метою розширення практики його застосування.

У парламенті зареєстровано відповідний законопроект № 9236 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації».

Законопроектом пропонується внести зміни, що покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем  – стандарт МСФЗ), але мають різних (неспільних) кредиторів.

Також пропонується доповнити Закон положенням, відповідно до якого умови та граничні критерії прощення боргу державними банками схвалюються Кабінет міністрів України.

Водночас, з метою вдосконалення практик застосування санкцій, законопроектом пропонується встановлювати відповідальність за невиконання зобов’язань боржників та/або залучених кредиторів або пов’язаних осіб боржника на підставі відповідного арбітражного рішення.

Передбачене також внесення змін до законів «Про іпотеку» та «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» задля більш точного визначення моменту здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, коли вартість відповідного майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою (обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині.

В пояснювальній записці до проекту вказано, що передача кредитору права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог є одним з найбільш запитуваних способів здійснення фінансової реструктуризації, але на практиці потребує попереднього одержання дозволу АМКУ на концентрацію, оскільки, як правило, таким майном є всі основні засоби (фонди) боржника, що підпадають під визначення єдиного/цілісного майнового комплексу згідно з антимонопольним законодавством України. На практиці одержання такого дозволу займає не менше одного місяця, вимагає значних зусиль з боку заявників, часто із залученням зовнішніх радників, з одночасним дотриманням процедури фінансової реструктуризації, строк проведення якої обмежується 90 днями. Відсутність необхідності одержання такого дозволу обґрунтовується ще й тим, що таке майно, як правило, передається залученим кредитором у фінансовий лізинг, оренду боржника з метою відновлення його господарської діяльності (також потребує дозволу Антимонопольного комітету).

Очікується, що прийняття законопроекту забезпечить створення більш сприятливих умов для здійснення фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржників, усунення окремих недоліків законодавства, виявлених в ході практичного застосування норм зазначеного Закону та буде сприяти більш повному застосуванню способів реструктуризації з боку банків, зменшення регуляторних перешкод для здійснення фінансової реструктуризації тощо.