Уточнено механізм проведення загальних зборів АТ під час війни

НКЦПФР уточнила формати проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства або учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану.

Рішенням від 06.11.2022 №1319 встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства або учасників корпоративного інвестиційного фонду можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

1) дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду;

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100% голосуючих акцій, відповідно до порядку, встановленого рішенням № 1318.