Уточнено поняття лізингової операції

Закон № 1605-XI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції» набрав чинності з 25 липня 2021 року.

Закон усуває суперечності та уточнює визначення лізингової (орендної) операції у Податковому кодексі України для подальшого розвитку ринку лізингу.

Лізинговою операція – передача основних засобів фізичним та юридичним особам не лише в користування, а й у володіння.

Оренда житла з викупом, оренда земельних ділянок та оренда будівель, зокрема житлових приміщень, не вважаються різновидами лізингових операцій.

До операцій фінансового лізингу відносяться лише господарські операції, у яких лізингодавцем є юридична особа.

Для договорів лізингу, укладених до набрання чинності Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов’язків, що виникли після набрання ним чинності.