Уточнено порядок визначення податкового номера платника податків

27 липня вступив в силу наказ Мінфіну від 24.06.2020 №323, яким затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів.

Зокрема, уточнено порядок визначення податкового номера платника податків.

Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом, буде наступною:

XX000000К

  • XX: значення 77 – для резидентів, 88 – для нерезидентів;
  • 000000 – порядковий номер;
  • К – контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.