Уточнено порядок визначення пов’язаних із банком осіб

НБУ визначив строки набрання чинності рішенням про визначення особи пов’язаною з банком, повідомлення банку про нього та строк урахування банком у своїй діяльності такого рішення.

Передбачено наступне:

  • рішення НБУ про визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття;
  • НБУ повідомляє банк про прийняте рішення у день його прийняття;
  • банк зобов’язаний урахувати в своїй діяльності таке рішення з наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення НБУ,

Це передбачено постановою Правління Нацбанку від 25.10.2021 № 112, що набирає чинності з 08.12.2021.