В державних банках утворюватимуться незалежні наглядові ради – ухвалено закон

На засіданні Верховної Ради 5 липня прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» (законопроект № 8331-д), який передбачає формування незалежних наглядових рад у державних банках.

Законодавчим актом удосконалено механізми функціонування фінансового сектору та переглянуто принципи і механізми корпоративного управління державних банків, приведено їх у відповідність до міжнародних стандартів шляхом створення ізольованої від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени.

Статтю 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викладено в новій редакції. Зокрема, передбачено, що наглядова рада державного банку складається із 9 членів, з яких 6 членів повинні бути незалежними, а 3 члени – представниками держави пропорційно від Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Також визначено перелік критеріїв, яким повинні відповідати  члени наглядової ради.

Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради державного банку Кабмін утворює конкурсну комісію, до складу якої входять 1 представник від Президента України, 3 представники від Кабінету Міністрів України та 1 представник Верховної Ради України.

Члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на підставі подання конкурсної комісії протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідного подання.

Законом також передбачено вичерпний перелік підстав, за якими члени наглядової ради можуть дострокового припинити свої  повноваження, або бути тимчасово відсторонені.