В реєстраційному номері платника податків закодовано статус резидента/нерезидента

Відповідно до наказу Мінфіну від 24.06.2020 № 323 змінюється структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом наступному переліку платників:

1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору;

2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном;

3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;

4) виконавцям (юридичним особам – нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні;

5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні у разі взяття їх на облік;

6) нерезидентам у разі взяття їх на облік (крім дипломатичних місій);

7) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на облік.

Реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом зазначеним платникам, має наступну структуру:

XX000000К, де:

XX – приймає значення 77 – для платників податків – резидентів, 88 – для платників податків – нерезидентів;

000000 – порядковий номер;

К – контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним контролюючим органом.

Тобто, тепер в реєстраційному (обліковому) номері платника податків буде закодовано статус резидента (нерезидента).