Важливий для аграрної сфери законопроект підтримано профільним комітетом ВР

На засіданні Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин було розглянуто два важливих законопроекти. Зокрема, народні депутати після тривалих дискусій підтримали законопроект № 9162 «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку».

Законопроект № 9162 є надзвичайно важливим для усього аграрного комплексу і являє собою відповідну «дорожню карту» та системне бачення подальшого розвитку аграрної політики в нашій державі. Законопроект є відповідною стратегією розвитку АПК та сільських територій, яка враховує вимоги вітчизняних агровиробників та наших міжнародних партнерів.

До розробки законопроекту були залучені фахівці Мінагрополітики та Проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».

Для реалізації положень законопроектом пропонується доручити Мінагрополітики спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у межах їхньої компетенції та з урахуванням позиції громадських об’єднань та наукових установ розробляти на п’ять років План заходів з реалізації основних засад розвитку державної аграрної політики та політики сільського розвитку, який базуватиметься на визначених пріоритетах і завданнях та затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом передбачається:

– запровадження системи моніторингу стану продовольчої безпеки в Україні;

– створення Офісу аграрного аташе для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном;

– гарантування і захист прав та інтересів землевласників та землекористувачів; забезпечення сталого ведення лісового та рибного господарства;

– підвищення рівня зайнятості сільського населення у сільській місцевості;

– сприяння розвитку аграрної освіти і науки.