Вдосконалено механізм державної підтримки інвестиційних проектів

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення експертизи і відбору інвестиційних проектів, яким може бути надана державна підтримка у формі державних гарантій.

Зокрема, уточнено підстави для надання позитивного або негативного висновку державної експертизи інвестиційних проектів, яким буде надана державна підтримка. Перелік критеріїв позитивного чи негативного висновку, який може бути наданий інвестиційному проекту, доповнюється критеріями відповідності вимогам законодавства, актуальності проекту, а також взаємоузгодження в ньому екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства.

Уряд також визначив строки проведення державної експертизи інвестиційних проектів протягом 40 робочих днів з дня надходження документів.

Очікується, що такі новації зроблять більш прозорим процес надання державних гарантій для реалізації інвестиційних проектів. Перш за все, зменшиться кількість паперів при оформлення проектів, адже не буде дублювання документів, які подаються для участі у відборі. Також вдосконалюється процедура експертизи інвестиційних проектів.

Постанова спрощує для заявника процес отримання документу про коректність розрахунків інвестиційного проекту. Замість довідки з банків, для яких непритаманний такий вид діяльності, слід надати документ від потенційного кредитора, який планує фінансувати проект.

Зміни також передбачають, що при ухваленні рішення про надання державної підтримки інвестиційним проектам буде враховуватись наявність у суб’єкта господарювання заборгованості перед державою по кредитам, залученим державою або під державні гарантії, а також заборгованість по виплаті заробітної плати своїм працівникам.