Ведення табелю обліку робочого часу – обов’язкове для всіх підприємств

Введення табелю обліку використання робочого часу є обов’язковим для всіх роботодавців. Неведення табеля є порушенням трудового законодавства, зокрема норм частини 2 статті 10 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до листа Мінпраці від 13.05.2010 №140/13/116-10 ведення Табеля є обов’язковим як для великих, так і малих підприємств.

Табель обліку робочого часу – документ первинного обліку, який необхідний для обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю над дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками по заробітній платі, отримання інформації про відпрацьований час, складання статистичної звітності.

Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489 затверджено та введено в дію з 1 січня 2009 року типову форму № П-5 «Табель обліку використання робочого часу». Форма № П-5 має рекомендаційний характер, за потреби можна застосувати іншу форму, але обов’язковим є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників. По суті, це поіменний список усіх працівників підприємства чи організації з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду.

Табель ведеться в електронному та паперовому вигляді, у тому числі прийнятих тимчасово чи на сезонну роботу, а також учнів, прийнятих на період виробничої практики з оплатою праці. Кожному працівникові надається табельний номер.

Фізичні особи, які працюють на підставі цивільно-правових договорів, не табелюються.

Якщо кількість працівників є невеликою, Табель ведуть фахівці бухгалтерії. На великих підприємствах Табель ведуть кадровики, іноді навіть уводиться така посада як табельник (коли багато цехів, структурних підрозділів, різні умови робочого часу тощо). Також ці функції можуть покладатися на керівників підрозділів.

Табель відкривається першого числа кожного місяця і передається в бухгалтерію двічі на місяць для розрахунків за першу половину місяця (аванс) та розрахунку заробітної плати за місяць. Після закінчення місяця за Табелем підраховують загальну кількість надурочних і нічних годин, вихідних і святкових днів, визначають загальну кількість днів та годин неявок на роботу.

Про це нагадало Управління Держпраці у Рівненській області.