Верховний Суд опублікував огляд судової практики КГС ВС щодо окремих питань застосування положень ГПК України

Пропонуємо до вашої уваги огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо окремих питань застосування положень ГПК України, що виникають під час розгляду справ, за період із лютого 2022 року по січень 2023 року – https://bit.ly/42vjU9V.

Огляд спрямовано на забезпечення сталості та єдності судової практики, зокрема в питаннях щодо:

 • критеріїв перевірки при вирішенні питання про відвід судді, а також обставин, які можуть бути підставою для відводу;
 • преюдиційності фактів для рішень господарських судів;
 • понять «неналежні докази» та «недопустимі докази»;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до суду;
 • витрат на професійну правничу допомогу стороні, на користь якої ухвалено судове рішення;
 • накладення арешту на майно як виду забезпечення позову у спорі про стягнення коштів;
 • заборони вчинення реєстраційних дій шляхом зупинення дії наказу Міністерства юстиції України як виду забезпечення позову в спорі про оскарження такого наказу;
 • зупинення дії рішення загальних зборів акціонерів та заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії на підставі оскаржуваного рішення як видів забезпечення позову;
 • процесуальних дій суду в разі неявки належним чином повідомленого позивача;
 • початку перебігу строку на усунення недоліків апеляційної скарги;
 • поновлення строку на подання відзиву на касаційну скаргу;
 • перегляду судових рішень за виключними обставинами з підстави встановлення Конституційним Судом України неконституційності (конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане;
 • критеріїв відповідності заяви (клопотання) особи, яка подала касаційну скаргу, про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії до закінчення перегляду в касаційному порядку.

Викладена в огляді інформація стане у пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, а також усім, хто хоче бути в курсі практики застосування норм процесуального права КГС ВС.

Верховний Суд