Верховний Суд проаналізував новий Закон «Про акціонерні товариства»

Верховний Суд проаналізував новий Закон України «Про акціонерні товариства». Закон, за винятком низки норм, набуває чинності з 1 січня 2023 року, змінюючи Закон України «Про акціонерні товариства» від 2008 року.

Основна мета Закону – підвищення рівня корпоративного управління в господарських товариствах з огляду на європейські практики та стандарти, що сприятиме захисту прав інвесторів і розширенню можливостей для залучення капіталу.

Відповідні зміни вносяться до ЦК України, ГК України, ГПК України, КПК України, законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про кооперацію», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про холдингові компанії в Україні» та інших законодавчих актів України.

Детальніше – у Довідці від ВС