Верховний Суд прийняв резонансну постанову про «гонорар успіху» адвоката

Верховний Суд в складі колегії суддів Другий судової палати Касаційного цивільного суду виніс постанову у справі № 462/9002/14-ц та зазначив, що сторони не вправі визначати в безпосередній або завуальованій формі результат розгляду справи судом як складову предмета договору про надання юридичних послуг.

Судове рішення не відноситься до об’єктів цивільних прав, вважає ВС, а його прийняття в конкретній справі не є результатом наданих адвокатами сторін послуг, а тому не може бути предметом договору.

В постанові говориться, що включення в умови договору про надання юридичних послуг пункту про винагороду адвокату за досягнення позитивного рішення суду суперечить основним принципам здійснення правосуддя в Україні, актам цивільного законодавства, у зв’язку з чим і в силу положень частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК цей пункт був визнаний недійсним (за зустрічним позовом клієнта).

Колегія суддів відзначила, що свобода договору не є абсолютною, вона обмежується законом і суттю договірних правовідносин, якій за договором про надання юридичних послуг в формі представництва в суді є забезпечення балансу приватних і публічних інтересів – права людини на кваліфіковану юридичну допомогу при розгляді її справи в суді (приватний інтерес) і незалежність і неупередженість судової влади при розгляді цивільних справ (публічний інтерес). Реалізуючи принцип свободи договору, сторони не вправі змінювати імперативну вимогу закону про предмет договору про надання юридичних послуг шляхом визначення в безпосередній або завуальованій формі результату розгляду справи судом як складову предмету договору про надання юридичних послуг. Таким чином Верховний Суд фактично поставив поза законом «гонорар успіху» адвоката.

Зазначимо, що суддя Василь Крат висловив особливу думку про те, що наявність або відсутність бажаного судового рішення, яке задовольняє права і інтереси замовника, є для нього найбільш чіткою оцінкою якості послуг виконавця, нормальною та законною умовою розміру відповідної винагороди за спільною домовленістю сторін. Відмовивши в позові, колегія суддів не вказала, який імперативною цивільно-правовій нормі суперечить пункт про «гонорар успіху», вважає суддя.