Відбирати кандидатури в судді КСУ допоможе новий орган – Дорадча група експертів

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

Законопроектом пропонується залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів КСУ, у оцінці моральних якостей і рівня компетентності в сфері права кандидатів.

Дорадчу групу пропонується утворити у складі 6 осіб, за пропозиціями:

  • Президента України,
  • Верховної Ради України,
  • З’їзду суддів України,
  • Європейської комісії «За демократію через право»,
  • а також міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.

Встановлюються правила та процедури визначення осіб до складу Дорадчої групи кожним суб’єктом її формування, загальні положення про статус та діяльність Дорадчої групи.

Окрім того, ВРУ прийняла за основу законопроект 7663 про внесення зміни до статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення повноважень з’їзду суддів України – для надання права визначати особу до складу Дорадчої групи експертів.