Відносини між органами влади та особами хочуть врегулювати Законом про адміністративну процедуру

В парламенті зареєстровано урядовий (розроблений Мін’юстом) законопроект № 9456 «Про адміністративну процедуру», яким передбачається регламентувати процедуру відносин між органами влади та юридичними/фізичними особами.

Згідно проекту, адміністративна процедура — це визначений законодавством порядок здійснення адміністративного провадження.

Законопроектом визначається процедура такого провадження. Запропоновано визначити підхід, за яким адміністративне провадження відкривається залежно від ініціатора справи: за заявою особи, за ініціативою адміністративного органу чи за скаргою особи. Також, щодо відкриття адміністративного провадження за заявою особи в проекті Закону визначено форму та зміст заяви, порядок її реєстрації, залишення заяви без руху, направлення за належністю тощо.

Також визначається статус адміністративного органу, склад та статус учасників адміністративного провадження (адресат – заявник, оскаржувач, особа, проти якої або стосовно якої ініційовано адміністративне провадження в інтересах суспільства; заінтересована особа) та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи (свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі); їх права та обов’язки.

Запропоновано врегулювати питання забезпечення неупередженості адміністративного органу, а також об’єктивності в діяльності осіб, які сприяють розгляду справи, а саме – визначити підстави для їх можливих відводів.

Однією з новацій також є врегулювання в важливого питання реалізації механізму публічного правонаступництва внаслідок припинення первісного адміністративного органу або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

Пропонується врегулювати питання документування адміністративного провадження, доказів, а також строків (порядку їх обчислення, поновлення та подовження).

Також визначається порядок відкриття та підготовки справи до вирішення (зокрема  витребування додаткових документів та відомостей, розгляд клопотань учасників адміністративного провадження, доступ до матеріалів справи, отримання погоджень та висновків від інших органів), тимчасове зупинення та закриття адміністративного провадження, а також розгляду та вирішення справи під час особистого прийому та у письмовому проваджені.

Процедура розгляду індивідуальної справи, як відомо, завершується прийняттям адміністративного акта. У цій частині новелою проекту є те, що визначаються умови, за яких адміністративний акт є нікчемним, умови правомірності адміністративного акта.

Адміністративне оскарження виділено в окремий розділ проекту Закону. Суб’єктом розгляду скарги за проектом є вищестоящий адміністративний орган, а також може бути комісія, утворена адміністративним органом для розгляду скарг.

Визначається порядок відкликання або визнання акта недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо. Встановлюється порядок виконання адміністративного акта.

Зазначимо, що на сьогодні питання практичної реалізації громадянами України права на звернення до органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, а також деякі процедурні питання розгляду таких звернень регулюють Конституція України, Закон України «Про звернення громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», а також інші нормативно-правові акти.