Внесено зміни до Бюджетного кодексу: єдиний рахунок, портфельні гарантії та інше

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Запроваджується інструмент надання державних гарантій на портфельній основі, спрямований на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва – шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 % за кожним окремим кредитом.

Також врегульовано на законодавчому рівні консолідацію на єдиному казначейському рахунку коштів (податки, збори та інші платежі, що контролюються податковими органами), сплачених платниками податків на єдиний рахунок, з метою забезпечення реалізації статті 351 ПКУ відповідно Закону №190-IX про запровадження єдиного рахунку.

Міністерству фінансів надано право на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України, з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет, зниження ризиків, пов’язаних із ймовірністю збільшення витрат за державними деривативами у майбутньому.

Змінами врегульовано правові засади функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі у зв’язку із новою системою районів. Також прийнято інші зміни.