Внесено зміни до українсько-австрійської конвенції про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада України ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.

Протоколом вносяться зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал та новітніх стандартів ОЕСР, а також підвищуються ставки оподаткування пасивних доходів у країні, що є джерелом доходу.

Протоколом передбачається, зокрема, збільшення загальної ставки оподаткування дивідендів з 10% до 15% та процентів з 2% до 5%.

Збільшення зазнали й ставки оподаткування роялті, які сплачуються: за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент тощо – з 0% до 5%, та за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва – з 5% до 10%.

Окрім збільшення ставок передбачається доповнення Конвенції новими статтями щодо обмеження  можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, та стосовно розширення можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

Зазначені зміни та ставки відповідають загальній практиці укладення Україною таких угод та протоколів до них з іншими країнами світу (аналогічні за розмірами ставки містяться у переважній більшості конвенцій та протоколів до них, укладених нашою державою).