Внесено зміни щодо об’єктів підвищеної небезпеки

ВР прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки”

Законом уточнюється термінологія, повноваження органів влади, порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН); особливості подання інформації про ОПН тощо.

Внесено зміни до Кодексу цивільного захисту та законів України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і «Про регулювання містобудівної діяльності» у частині:

  • упорядкування процедури віднесення об’єктів до об’єктів підвищеної небезпеки (ідентифікації);
  • зменшення адміністративного тиску на суб’єкти господарювання шляхом скасування погоджень плану локалізації та ліквідації аварій і передачі функцій із забезпечення безпеки та захисту населення за межами об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН) на місцеві органи виконавчої влади;
  • визначення компетентного органу та його повноважень щодо надання інформації державам-членам ЄС, які можуть постраждати від аварій з транскордонними наслідками на підприємствах вищого рівня небезпеки, та одержання аварійного оповіщення в разі аварії на ОПН в інших державах-членах ЄС;
  • удосконалення механізму координації між відповідними органами нагляду з урахуванням повноважень компетентного органу;
  • зобов’язання суб’єкта господарювання самостійно призупиняти діяльність виробництва (експлуатацію обладнання), на якому виникла аварія;
  • скасування декларації безпеки на ОПН із заміною її на звіт про заходи безпеки на ОПН, який готується за спрощеною процедурою, та надання громадськості доступу до нього;
  • удосконалення процедури надання інформації після нещасного випадку на ОПН;
  • гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки ОПН.

У відповідності до Директиви Севезо ІІІ дано нові визначення термінів таких як «об’єкт підвищеної небезпеки», «оператор», «ризик».