Внесено зміни щодо стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріусів

Постановою КМУ від 21.03.2023 № 250 внесено зміни до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Зміни внесено до підпункту «д» пункту 13 розділу «Стягнення заборгованості з виплати дивідендів» – передбачено, що акціонер у разі невиплати дивідендів через депозитарну установу України має подати нотаріусу документ від депозитарної установи, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України.

Також виключено підпункт, відповідно до якого подається документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках, та примітку до нього, оскільки вони є неактуальними, враховуючи зміни законодавства.