Внесено зміни у сфері авторського права щодо роботи ОКУ

ВРУ прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління”.

Встановлено, що організації колективного управління, внесені до Реєстру ОКУ, мають право тимчасово здійснювати добровільне колективне управління на підставі наданих їм правовласниками майнових прав у сфері розширеного колективного управління, передбаченій статтею 12 Закону “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, шляхом укладання договору з користувачами на умовах тарифу, що визначається організацією колективного управління для таких договорів без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону, щодо творів, включених до каталогу цієї організації колективного управління, але не довше ніж 60 днів з дня публікації на офіційному веб-сайті Установи оголошення Установи про встановлення тарифу у відповідній із зазначених сфер за результатами узгодження шляхом переговорів або визначеного судом.

З дня набрання чинності цим Законом:

  • визнаються такими, що втратили чинність, рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (далі – Установа), про акредитацію організації колективного управління та рішення комісії з акредитації організацій колективного управління Установи про акредитацію організацій колективного управління у сферах, визначених підпунктами 1 і 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а також втрачають чинність накази Установи про затвердження таких рішень, які були прийняті до дня набрання чинності цим Законом;
  • достроково припиняються повноваження комісії з акредитації організацій колективного управління, склад якої затверджений Установою до дня набрання чинності цим Законом.

ОКУ, акредитовані у сферах, передбачених статтею 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», зобов’язані подати до Установи інформацію про встановлення тарифу у відповідній сфері протягом 10 календарних днів з дня узгодження тарифу шляхом переговорів або з дня набрання законної сили рішенням суду про визначення тарифу.