Врегульовано діяльність Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

На виконання Закону «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» НБУ врегулював діяльність Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який є небанківською фінансовою установою.

Фонд створено з метою підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Нацбанк установив вимоги до обов’язкових нормативів Фонду, що обмежують ризики його діяльності за операціями з фінансовими активами.

Крім того, НБУ надав рекомендації щодо визначення непокритого кредитного ризику для регулювання діяльності Фонду та визначив вимоги до рішення про виплату дивідендів.

Унормовано порядок визначення нормативів та встановлено нормативні значення:

  • обсягу наданих непокритих гарантій (Н1), що не має перевищувати 4 (визначено Законом);
  • максимального ризику на одного принципала чи групу пов’язаних з принципалом контрагентів (Н2), що не має перевищувати 15%;
  • запасу ліквідності (Н3), який має становити не менше 20%.

Ці та інші вимоги містить Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затверджене постановою НБУ від  19.08.2022 № 184.