Врегульовано особливості функціонування Єдиного держреєстру транспортних засобів в умовах війни

Постановою КМУ від 14.10.2022 № 1162 «Деякі питання функціонування Єдиного державного реєстру транспортних засобів в умовах воєнного стану» встановлено, що протягом воєнного стану в Україні:

  • припиняється робота Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ, доступ користувачів до Реєстру в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджує МВС. Міністерство внутрішніх справ може передбачати обмежений (обумовлений) доступ користувачів до Реєстру в межах певних адміністративно-територіальних одиниць;

  • відновлення роботи Реєстру, доступу користувачів до Реєстру забезпечує його адміністратор у порядку, визначеному законодавством, після виключення адміністративно-територіальної одиниці із зазначеного переліку;

  • у межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до затвердженого МВС переліку, доступ користувачів до Реєстру забезпечує його адміністратор з урахуванням зумовлених воєнним станом організаційних та технічних можливостей;

  • у разі виникнення загрози несанкціонованого доступу до Реєстру, зокрема внаслідок тимчасової окупації, оточення (блокування) збройними формуваннями Російської Федерації певної адміністративно-територіальної одиниці, його адміністратор невідкладно, але не пізніше ніж в одноденний строк із дня виявлення такої загрози, припиняє, анулює доступ користувачів до нього в межах відповідної території.

Уряд доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цієї постанови.

Постанова № 1162 діє протягом воєнного стану та 1 місяця з дня його припинення або скасування.