Процедуру складання митних декларацій на товари різних підпозицій врегулюють згідно євростандартів

Урядовим законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу.

Такі зміни обумовлені необхідністю імплементації до національного законодавства положень Митного кодексу ЄС (відповідно до Угоди про асоціацію) у частині положень щодо процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД.

Пропонується викласти у новій редакції статтю 267 та доповнити статтю 280 Митного кодексу України такими положеннями Митного кодексу ЄС:

– спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за одним кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита з товарної підпозиції УКТЗЕД;

– поширення спрощеного декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях УКТЗЕД, на експорт товарів;

– порядок перерахунку специфічної ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою з товарної підпозиції УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД.