Врегулювано нюанси відкриття та закриття рахунків ЮО у банках

Національний банк України врегулював низку питань, пов’язаних із порядком відкриття/закриття рахунків клієнтів банків, а також залученням банками вкладів (депозитів) на рахунки вкладників:

  • передбачено можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом, згідно із законодавством з питань фінмоніторингу;
  • банки отримали право закривати поточні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінмоніторингу;
  • заборонено банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінамоніторингу;
  • встановлено порядок відкриття та закриття рахунків інвесторів – ЮО-резидентів за угодами про розподіл продукції;
  • визначено правила залучення банками вкладів (депозитів) від ФОП, ЮО-нерезидентів, представництв ЮО-нерезидентів в Україні (включно з інвесторами за угодою про розподіл продукції на території України) та здійснення операцій за ними;
  • встановлено порядок випуску та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих у банківських металах;
  • скасовано вимогу про необхідність подання до банку ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, копії документа, що підтверджує взяття її на облік відповідним контролюючим органом, – банки самостійно отримуватимуть такі відомості з даних, що оприлюднені на офіційному вебсайті ДПС;
  • ФО дозволено підписувати договори цифровим власноручним підписом;
  •  інвестори (ФО, ЮО, банки) та номінальні утримувачі зобов’язані подавати до банку копію документа про їх взяття на облік у контролюючому органі.

Відповідні норми містить постанова НБУ від 03.09.2020 №129 (чинна з 04.09.2020).