ВРП підтримує законопроект про письмову фіксацію судового засідання в умовах війни

Вища рада правосуддя підтримала законопроект № 8359 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення судового засідання у разі неможливості його повного фіксування технічними засобами в умовах воєнного чи надзвичайного стану».

Законопроектом пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України положеннями про те, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі об’єктивної неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами хід судового засідання фіксується секретарем судового засідання письмово у протоколі судового засідання, в якому відображаються істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні.

Запропоновано також доповнити Закон України «Про доступ до судових рішень» положенням про те, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі об’єктивної неможливості внесення судового рішення до Єдиного  державного реєстру судових рішень, як виняток, суд вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів невідкладно за першої можливості, але не пізніше 5 робочих днів із дня усунення відповідних обставин.

У консультативному висновку ВРП вказано, запропоновані законопроектом № 8359 зміни необхідні для реалізації державою обов’язку щодо забезпечення кожному права на судовий захист в умовах воєнного або надзвичайного стану, нівелюватимуть ризики тривалого розгляду судових справ, зумовлені нестабільним електропостачанням судів та забезпечать своєчасне вирішення спорів.

Водночас, ВРП звернула увагу на те, що визначена законопроектом № 8359 термінологія у статтях 222 Господарського процесуального кодексу України, 247 Цивільного процесуального кодексу України, 229 Кодексу адміністративного судочинства України потребує узгодження.

Законопроект також підтримала Рада суддів України.