ВРП погодила перерозподіл видатків між судами, ДСА України та її територіальними управліннями

Вища рада правосуддя під час засідання 18 квітня 2023 року погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями.

Таке рішення прийнято за результатом розгляду низки пропозицій Державної судової адміністрації. А саме щодо перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації видатків 2113 «Суддівська винагорода» та 2120 «Нарахування на оплату праці» у зв’язку з достроковим закінченням відрядження суддів (рішення ВРП № 268/0/15-23).

Також пропозиції ДСА стосувалися перерозподілу видатків споживання у розрізі судів, ДСА України та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) за загальним та спеціальним фондами державного бюджету, а саме зменшення бюджетних асигнувань судів та територіальних управлінь ДСА України щодо місцевих загальних судів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

На обґрунтування цих пропозицій зазначено, що з початку 2023 року ДСА України проведено аналіз за поточними видатками та видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у судах, що розташовані на тимчасово окупованій території України та в зоні бойових дій, і за узагальненою інформацією виявлено бюджетні асигнування за видатками споживання, які на цей час не використовуються в судах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей (переважно у зв’язку з нездійсненням відповідними судами правосуддя). ДСА України зауважила, що в судах, які розташовані на підконтрольній Україні території, зменшення бюджетних асигнувань не призведе до утворення заборгованостей.

Економію бюджетних асигнувань у сумі 60 298,1 тис. грн ДСА України пропонує акумулювати за напрямком видатків «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади» для подальшого перерозподілу між іншими судами.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в розмірі 14 573 521,5 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та в розмірі 2 750 000,0 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.