ВРП погодила перерозподіл видатків між судами, ДСАУ та її теруправліннями

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями.

Пропозиції щодо перерозподілу видатків надані Державною судовою адміністрацією на погодження Вищій раді правосуддя з метою забезпечення судів річними плановими видатками на суддівську винагороду та нарахування на оплату праці у визначеному законодавством розмірі фактично працюючим суддям.

На обґрунтування відповідних пропозицій ДСА України зазначило, що, за узагальненою інформацією, наданою судами та територіальними управліннями ДСА України, виявлено дефіцит / профіцит бюджетних асигнувань для виплати суддівської винагороди у 2023 році. В окремих судах така ситуація виникла у зв’язку з кадровими змінами, пов’язаними з тимчасовим переведенням (відрядженням) суддів із судів, розташованих на територіях, на яких ведуться бойові дії, та територіальну підсудність яких було тимчасово змінено, продовженням строку відрядження суддів, звільненням суддів тощо.

ДСА України зазначила, що після приведення у відповідність видатків судів до їхньої потреби з урахуванням дефіциту / профіциту річного фонду бюджетних асигнувань на виплату суддівської винагороди за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода» та 2120 «Нарахування на оплату праці» утворилась економія бюджетних асигнувань у сумі 112 087,5 тис. грн та 17 805,9 тис. грн, відповідно, яку запропоновано акумулювати за напрямком видатків «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади» для суддів, які звільняються з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Отже, Вища рада правосуддя прийняла відповідне рішення з метою рівномірного перерозподілу видатків фонду суддівських винагород між судами та територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та забезпечення виплати суддям, які фактично працюють, суддівської винагороди в порядку й розмірах, що визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ВРП в установленому порядку погоджує перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.