ВРП погодила перерозподіл видатків між судами та територіальними управліннями ДСА України

Вища рада правосуддя під час засідання 8 червня 2023 року погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами та територіальними управліннями Державної судової адміністраціїУкраїни.

Таке рішення прийнято за результатом розгляду пропозицій Державної судової адміністрації України. А саме щодо перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації видатків 2113 «Суддівська винагорода», 2111 «Заробітна плата» та 2120 «Нарахування на оплату праці» у зв’язку з достроковим закінченням відрядження суддів відповідно до рішень Вищої ради правосуддя № 495/0/15-23, № 567/0/15-23, № 568/0/15-23, № 569/0/15-23.

Нагадаємо, що перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя (згідно з п. 4-1 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України).

* * *

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в сумі 14 573 521,5 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 2 750 000,0 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.

Вища рада правосуддя