ВРП вдосконалюватиме механізми захисту суддівської незалежності

Створена ВРП Робоча група з питань розроблення і впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя провела перше установче засідання, на якому йшлося про визначення кола учасників групи, налагодження оптимальних форм взаємодії.

Діяльність Робочої групи буде зосереджена на розробці заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя і шляхів їх впровадження, підготовці пропозицій удосконалення законодавства щодо забезпечення незалежності суддів з урахуванням необхідності адаптації національної нормативної бази до європейських стандартів.

Пропозиції, ідеї, напрацювання стануть базою для прийняття ВРП відповідних рішень. Ці заходи сприятимуть удосконаленню реалізації Радою компетенції щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

ВРП в рамках Робочої групи прагне консолідувати зусилля членів Ради та представників України в Консультативній раді європейських суддів, Ради суддів України, профільних суддівських асоціацій, міжнародних експертів, Національної школи суддів України задля вироблення ефективних інструментів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.