ВРП відмовила у звільненні судді відповідно до рекомендації ВККС України

Вища рада правосуддя 18 квітня 2023 року відмовила у задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Христини Іщенко з посади судді Казанківського районного суду Миколаївської області за результатами кваліфікаційного оцінювання.

На обґрунтування такого рішення, Вища рада правосуддя зазначила, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Комісії) від 18 жовтня 2018 року затверджено результати складеного суддями 25 липня 2018 року анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання в межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Через виникнення позаштатної ситуації суддя Іщенко Х.В. набрала менше мінімально допустимого бала за виконання практичного завдання та менше мінімально допустимого бала за результатами іспиту загалом.

Іщенко Х.В.  подала до Комісії заяву про перегляд рішення щодо затвердження результатів практичного завдання у межах складання іспиту та просила допустити її до повторного складання практичного завдання, вказавши, що під час виконання практичного завдання у приміщенні, де проводився іспит, через погіршення погодних умов сталося аварійне вимкнення світла, внаслідок чого вимкнувся її ноутбук, а після відновлення електропостачання виконана нею робота не збереглася повністю. Рішенням Комісії у пленарному складі судді у перегляді було відмовлено.

Комісія відмовила судді Іщенко Х.В. у допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання, визнала суддю такою, що не відповідає займаній посаді та вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади судді.

Іщенко Х.В. оскаржила рішення Комісії. Рішенням Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду її позов задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано рішення Комісії про відмову судді у перегляді рішення Комісії, зобов’язано Комісію у пленарному складі переглянути рішення в частині затвердження результату іспиту за виконання практичного завдання.

Вища рада правосуддя зауважила, що Комісія дійшла висновку про невідповідність судді займаній посаді не надавши оцінки доводам судді про наявність суттєвих перешкод для належного виконання нею завдання, що поставило в нерівні умови учасників іспиту.

Виконання практичного завдання після відновлення електропостачання майже спочатку (через неповне збереження роботи) могло істотно вплинути на отриманий суддею результат на цій стадії кваліфікаційного оцінювання та відповідно, на визначення рівня професійної компетентності судді як одного із критеріїв кваліфікаційного оцінювання суддів.

Комісія не забезпечила справедливої процедури, оскільки необґрунтовано відмовила судді у ретельному розгляді її заяви щодо результатів виконання практичного завдання на етапі складення іспиту, унеможлививши реалізацію наданого їй законом права на перегляд прийнятого стосовно неї рішення.

Отже, висновок Комісії щодо професійної некомпетентності судді, її нездатності виконувати свої суддівські функції на об’єктивно визначеному мінімальному прийнятному рівні, що є необхідним для прийняття Вищою радою правосуддя рішення про звільнення судді із займаної посади за результатами кваліфікаційного оцінювання, викликає обґрунтований сумнів.

Ураховуючи наведене, ВРП відмовила у задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення судді.