ВС роз’яснив особливості розгляду звернень виконавців щодо стягнення на нерухоме майно

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду (постанова від 01.07.2020 у справі № 488/3753/17-ц) роз’яснив порядок розгляду звернень приватних та державних виконавців із процесуальних питань щодо виконання судових рішень та зробив наступні висновки.

  1. Розгляд процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), є виконанням судових рішень як заключного етапу в процесі реалізації захисту цивільних прав.

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Правовідносини з виконання судових рішень є триваючими до тих пір, поки судове рішення не буде виконане в порядку, передбаченому законом.

  1. Заява (подання державного / приватного виконавця) з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах, зокрема, про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку, підлягає негайному розгляду без відкриття провадження у справі.