Встановлено порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки бізнесу

Постановою КМУ від 02 травня 2023 року № 436 затверджено Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки.

Аудит полягає в аналізі стану діяльності суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки будинків, споруд, у тому числі об’єктів будівництва, їх комплексів та/або частин будь-якого призначення та форми власності, територій, систем (засобів) протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та інших систем, які не входять до їх складу, але з ними функціонально пов’язані, зовнішнього (внутрішнього) протипожежного водопостачання, вогнезахисту та блискавкозахисту.

Аудит проводиться організаціями (незалежно від форми власності), які внесено до відповідного реєстру. Організація, що проводить аудит, повинна мати атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності.

Організація, що проводить аудит, визначається СГ/ЮО, щодо яких проводиться аудит.

Аудит проводиться відповідно до цивільно-правового договору, укладеного між організацією, що проводить аудит, та суб’єктом аудиту або уповноваженою ним особою згідно з вимогами законодавства за зверненням суб’єкта аудиту.

Окрім того, звертаємо увагу, що ВРУ 02.05.2023 прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” (законопроект № 6203), який чітко визначає механізми здійснення заходів державного нагляду (контролю), обов’язки підприємців щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки та заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.