Встановлено порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній

Порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній визначено наказом Мінфіну від 24.06.2020 №323 про зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, який вступив в силу 27 липня.

Взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених:

  • пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку – у разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. У такому разі документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об’єкта;
  • пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому пункту 4.4 розділу IV цього Порядку) – якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі та не підпадає під дію абзацу другого цього підпункту. У такому разі документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.

Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків – нерезидентів з ознакою “іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю” або “іноземна компанія, що відкриває рахунок”.