Всю екологічну інформацію в Україні об’єднають в електронну базу

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 7 листопада 2018 року № 825-р схвалив Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля».

Очікується, що реалізація Концепції забезпечить створення ефективної державної системи кризового реагування та управління екологічною інформацією, дотримання екологічних прав громадян, впровадження механізмів електронного урядування.

Передбачено створення таких компонентів системи «Відкрите довкілля»:

– система управлінської діяльності та документообігу з модулем інтеграції до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади і модулем для передачі документів на архівне зберігання – включатиме підсистему обробки документів з питань надання адміністративних послуг, забезпечить використання кваліфікованого електронного підпису та погодження проектів НПА в електронному вигляді;

– гео-портал екологічних даних (з геоінформаційною/координатною прив’язкою даних на картографічному сервісі) з підсистемою моніторингу стану навколишнього природного середовища, реєстром викидів та перенесення забруднювачів, геоінформаційним реєстром територій та об`єктів природно-заповідного фонду –  включатиме метадані про стан навколишнього природного середовища інших держателів інформаційних ресурсів, аналітичні матеріали, статистичну інформацію, інформаційні матеріали громадських організацій екологічного спрямування (за згодою);

– портал адміністративних послуг і державних екологічних реєстрів з модулем інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг –  включатиме електронні сервіси приймання документів для отримання адмінпослуги, надання суб’єктам звернення пакетів вихідних документів, консультування з питань адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, доступу до публічної частини екологічних реєстрів;

– аналітична підсистема економічного і фінансового моделювання природоохоронної діяльності, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень, звітності, планування, фінансування, здійснення стратегічної екологічної оцінки, розрахунків природоохоронного ефекту, можливої еколого-соціально-економічної вигоди, оцінки завданих чи потенційних екологічних та соціально-економічних збитків;

– модуль інтеграції до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для забезпечення інтероперабельності (взаємосумісності) з державними, європейськими, транскордонними реєстрами, кадастрами, інформаційними ресурсами, системами і т.д., що сприятиме обміну екологічною інформацією на міжнародному рівні.