Використання ГМО в Україні пропонується вдосконалити

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув на своєму засіданні законопроект № 5839 “Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки”

Документ передбачає удосконалення системи оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та на довкілля, зміну механізмів держреєстрації, удосконалення вимоги до маркування ГМ-продукції та правил щодо її простежуваності. Також передбачене посилення державного контролю у сфері поводження з ГМО.

Автори законопроекту зазначають, що законодавство України у цій сфері є застарілим та не містить дієвих механізмів регулювання. Це, зі свого боку, створює передумови для нелегального використання незареєстрованої генетично модифікованої продукції в Україні.

Законопроектом пропонується:

  • розмежувати повноваження органів державної влади, щоб усунути дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;
  • удосконалити систему оцінювання ризиків генетично модифікованих організмів щодо їхнього впливу на здоров’я людини та довкілля;
  • запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;
  • удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;
  • посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Законопроект має на меті імплементувати в українське законодавство 8 актів права Європейського Союзу.

Комітет ухвалив висновок, що законопроект не суперечить праву ЄС, але потребує доопрацювання з метою більш повного і збалансованого врахування норм Директиви 2001/18/ЄС.