Викривачі корупційних правопорушень перебувають під захистом держави

Особи, які повідомляють про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (за наявності обґрунтованих переконань, що інформація є достовірною), є викривачами.

Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним, подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Анонімне повідомлення про корупцію підлягатиме розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосуватиметься конкретної особи та міститиме фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Викривачі перебувають під захистом держави, їм надаються гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо них.

Викривачі не несуть юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення фактом подання такого повідомлення своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань.

Про це нагадало ГУ ДПС у м. Києві.